Απογειώστε τις επιχειρηματικές σας επιλογές

Το έργο “ΚΑΠ” έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση μίας δυναμικής πλατφόρμας επεξεργασίας, ανταλλαγής και προώθησης πληροφορίας και υπηρεσιών σχετικά με την αεροδρομιακή κοινότητα, στα πρότυπα άμεσης και δυναμικής ανάπτυξης υπηρεσιών από τις ίδιες τις εταιρείες του αεροδρομίου προς τους επιβάτες του. Στόχος του έργου είναι η σχεδίαση ενός συστήματος που θα παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες, θα διευκολύνει την διάθεση υπηρεσιών από το ίδιο το αεροδρόμιο αλλά και από τρίτους και θα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες που θα διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσα από την πλατφόρμα του. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Προϊόν του έργου αποτελεί μια πλατφόρμα δημιουργίας, παροχής και ολοκλήρωσης υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας του αεροδρομίου. Το σύστημα θα επιτρέπει την δημιουργία υπηρεσιών από τρίτους και θα διευκολύνει την παροχή τους στα μέλη της κοινότητας του αεροδρομίου (επιβάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, κ.α.). Η πλατφόρμα θα παρέχει πολυμορφική διαχείριση περιεχομένου και σύστημα εξατομίκευσης και συστάσεων. Τέλος σημαντική θα είναι και η συμβολή του έργου στην ανάπτυξη των κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων, ροών εργασία και μηχανισμών λήψης αποφάσεων που απαιτούνται για την υποστήριξη της δημιουργία νέων υπηρεσιών, συνεισφέροντας στην βελτίωση της θέσης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό και βελτιώνοντας κατά πολύ τις δυνατότητες των προϊόντων και τον υπηρεσιών που προσφέρουν.

//