Λύσεις

Προϊόν του έργου αποτελεί μια πλατφόρμα δημιουργίας, παροχής και ολοκλήρωσης υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας του αεροδρομίου. Το σύστημα θα επιτρέπει την δημιουργία υπηρεσιών από τρίτους και θα διευκολύνει την παροχή τους στα μέλη της κοινότητας του αεροδρομίου (επιβάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, κ.α.).

//