Υπηρεσίες

Το έργο “ΚΑΠ” έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση μίας δυναμικής πλατφόρμας επεξεργασίας, ανταλλαγής και προώθησης πληροφορίας και υπηρεσιών σχετικά με την αεροδρομιακή κοινότητα, στα πρότυπα άμεσης και δυναμικής ανάπτυξης υπηρεσιών από τις ίδιες τις εταιρείες του αεροδρομίου προς τους επιβάτες του. Στόχος του έργου είναι η σχεδίαση ενός συστήματος που θα παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες, θα διευκολύνει την διάθεση υπηρεσιών από το ίδιο το αεροδρόμιο αλλά και από τρίτους και θα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες που θα διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσα από την πλατφόρμα του.

//