Συμμετέχοντες

Ομάδα Έργου

Στο έργο "Κοινό Αεροδρομιακό Περιβάλλον" (ΚΑΠ) συμμετέχουν 5 φορείς από την Ελλάδα (3 ακαδημαικά και ερευνητικά ινστιτούτα, 1 επιχείρηση με διεθνής παρουσία στο χώρο του mobile marketing και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών). Συγκεκριμένα στο έργο ΚΑΠ συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

  • Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών.

  • Η Velti που ιδρύθηκε το 2000, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες τεχνολογίας και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού mobile marketing και advertising για τηλεπικοινωνιακούς φορείς, διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και για τράπεζες και κρατικούς οργανισμούς. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει μέσω της πλατφόρμας της 2,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές.

  • Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (Ι.Π.ΣΥ.Π.) ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2007 και είναι το νεότερο ινστιτούτο του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά». Το Ι.Π.ΣΥ.Π. έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.

  • To ELTRUN είναι από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα Ηλεκτρονικού Εμπορίου μεταξύ των Ευρωπαϊκών Business Schools, με 15 χρόνια διεθνούς δραστηριότητας, πάνω από 25 ερευνητές, 40 διεθνή ερευνητικά έργα που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και συνεργασία με πάνω από 50 διεθνείς οργανισμούς έρευνας συμπεριλαμβανομένων: INSEAD, Cambridge University, LSE, MIT, FHG-FOCUS κλπ.

  • Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι ένα από τα πιο σύγχρονα, λειτουργικά και ασφαλή αεροδρόμια στον κόσμο. Χάρη στην προνομιακή γεωγραφική θέση, την υπερσύγχρονη τεχνολογική υποδομή και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του, έχει κατακτήσει την παγκόσμια αναγνώριση, αλλά και την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού. Αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο αερομεταφορών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και ένα ισχυρό πόλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για το λεκανοπέδιο της Αττικής.

//