Ευκαιρίες

Η πλατφόρμα θα παρέχει πολυμορφική διαχείριση περιεχομένου και σύστημα εξατομίκευσης και συστάσεων. Τέλος σημαντική θα είναι και η συμβολή του έργου στην ανάπτυξη των κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων, ροών εργασία και μηχανισμών λήψης αποφάσεων που απαιτούνται για την υποστήριξη της δημιουργία νέων υπηρεσιών, συνεισφέροντας στην βελτίωση της θέσης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό και βελτιώνοντας κατά πολύ τις δυνατότητες των προϊόντων και τον υπηρεσιών που προσφέρουν

//